SATISFIED

SATISFIED

SATISFIED Att acceptera och vara nöjd med sig själv är en otrolig känsla.Det kommer alltid finnas någon bättre, snyggare, smalare eller finare.Men ingen kommer vara DU.Jag älskar att jag blivit äldre och att den unga osäkerheten inte finns kvar.Att bli äldre innebär...