TRUST

TRUST

” Tillit är ett väldigt slitet ord, men ack så viktigt. Vi måste kunna lita på folk men framförallt på oss själva. Litar vi inte på oss själva först så kan vi aldrig lyckas med att ingå i tillit för någon annan”