MYSTIQUE LADY

MYSTIQUE LADY

”Denna tavla skiljer sig en del från många av mina andra motiv, pga att jag inte har ögonen och blicken med. Jag vill förmedla vilken mystik som skapas av att du inte kan se någons ögon. Hur viktigt det är att se någon i ögonen för att känna närvaron och för att kunna lättare läsa av”