KISS ME

 

Under väldigt lång tid efter min separation så törstade jag efter bekräftelse och önskade så djupt att få känna den närhet som en kyss ger, en kyss med känslor framförallt.

Att känna sig älskad och behövd, det var det som slets sönder hos mig i min självkänsla att inte känna sig älskad och önskad, som ofta den som blir lämnad kan känna.

”Kiss me, ja den säger väl i största delen om hur viktigt det är med närhet och kyssar. Hur viktigt det är att bli kysst och vad det gör för själen.”