EYES OF A STORY

”Djupet i denna blick på denna tavla bär på en historia. Alla bär vi på våra egna historier och kan ofta synas i blicken vad vi är för människor. Ögonen är själens spegel sägs det, och jag håller fullständigt med”