BREATHE

Det är lätt att glömma andas ibland, och att man bara kör på.
När livet testar en, så är det väldigt lätt att ta den enkla vägen och fylla ut all tid med arbete eller dylikt för att slippa tänka.
Men det är enormt viktigt att stanna upp ibland, att vara närvaro och andas.

Vi lever här och nu och inget går på repeat.